Ögonblick – Silmänräpäyksessä – Lars Sundström

35,00 

Färgläran beskriver vitt som summan av alla färger och svart som avsaknaden av färg, medan alla andra färger återfinns mellan de här ytterligheterna. Jag har delat in året i färger istället för tid. I min egen tillämpade färglära får årets tre första månader representeras av vitt, årets två sista månader av svart.

Omedvetet associerar vi färger med stämningar och känslor; vitt kanske som kallt och neutral, svart har sedan urminnestider varit symbol för sorg och nedstämdhet medan resten av färgerna ger ett mera levande och inspirerande uttryck. I det visuella uttrycket kan man förmedla stämningar, känslor och tolkning relaterade just till färgerna i både objektet och omgivningen.

Man skapar bildens budskap, innehåll och form med den helhet som hela bilden uttrycker, där också omgivningen kan ha en avgörande roll i att ge bilden dess önskade effekt.

Jag har eftersträvat att följa det här resonemanget, med tyngdpunkten i berättelsen.

******
Värioppi määrittelee valkoisen kaikkien värien summaksi, ja mustan värien puuttumiseksi. Kaikki muut värit ovat näiden ääripäiden välissä. Olen jakanut vuoden ajan sijasta väreihin. Omassa värisovelluksessani vuoden kolme ensimmäistä kuukautta edustavat valkoista ja vuoden kaksi viimeistä kuukautta mustaa.

Tiedostamatta yhdistämme värit tunteisiin ja tunnelmiin. Valkoista pidetään kylmänä ja neutraalina, kun taas musta on aina yhdistetty alakuloisuuteen ja suruun. Muut värit tuovat eloa ja inspiraatiota.

Visuaalisessa ilmaisussa tunnelmia, tunteita ja tulkintoja voi välittää juuri kohteen tai ympäristön värien mukaan. Kuvan kokonaisuus osana vallitsevaa ympäristöä rakentuu sanomasta, sisällöstä ja muodosta.

Olen pyrkinyt noudattamaan ajattelua, jossa painopisteenä on tarinan kertominen.

******
Lars Sundström: ingenjör och naturfotograf – insinööri ja luontokuvaaja

Är bosatt i Raseborg och fotograferar natur och speciellt fåglar och landskap. Gav ut sin första bok Vingbrus hösten 2017 om sin egen närnatur. Boken Ögonblick är en fortsättning på den första med ett litet annorlunda upplägg.

Kuvaa asuinpaikkakunnallaan Raaseporissa luontoa, erityisesti lintuja ja maisemia. Julkaisi omasta lähiluonnostaan esikoiskirjansa Siipien havinaa syksyllä 2017. Silmänräpäyksessä on jatkoa edelliselle, hieman erilaisesta näkökulmasta.